XII. Podlahovy chirurgické dny

XIII. Interaktivní sympozium hojení ran
17. – 18. října 2022
Mikulov, hotel Galant                                

Úvod

Vážené dámy a pánové, kolegové,

dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na XII. Podlahovy chirurgické dny a XIII. Interaktivní sympozium hojení ran, které se konají v malebném městečku Mikulov v konferenčních prostorách hotelu Galant. Akce jsou pořádány pod záštitou děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D., ředitele Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Ing. Vlastimila Vajdáka a za garance České chirurgické společnosti ČLS JEP.

Hlavními tématy pro letošní rok jsou: „Vzdělávání v chirurgii, Úskalí diagnostiky a léčby náhlých příhod břišních, Ranné infekce a podtlaková terapie v chirurgii, Řešení a komplikace akutních stavů v hrudní chirurgii, Méně obvyklé příhody a dutinová poranění v traumatologii, Chirurgie malé pánve – Korbičkovo  odpoledne a Varia, PhD studium“. Našim cílem je uspořádat odbornou konferenci, která svým obsahem přispěje k širšímu přehledu a orientaci v mezioborové spolupráci. Kromě účastníků z ČR je přislíbena i účast odborníků ze Slovenska a zahraničí.

Těšíme se na setkání s Vámi, bohatou diskusi a věříme, že akce bude příjemná jak po stránce profesionální, tak po stránce společenské.

 doc. MUDr. Igor Penka, CSc.                                doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D.
předseda přípravného výboru                                    místopředseda přípravného výboru  
    přednosta I. chirurgické kliniky                             přednosta Chirurgické kliniky FNO a LF OU
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a LF MU                                                                                              


Programový výbor

Předseda programového výboru

doc. MUDr. Igor Penka, CSc.
přednosta
I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice
u sv. Anny v Brně a LF MU

Členové programového výboru

prim. MUDr. Michal Reška, Ph.D.

doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.

as. MUDr. Adam Peštál, Ph.D.

Ladislava Badalíková, DiS.

as. MUDr. Petr Vlček, Ph.D.

as. MUDr. Beata Hemmelová, Ph.D.

as. MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D..


Hlavní témata

Vzdělávání v chirurgii

Úskalí diagnostiky a léčby náhlých příhod břišních

Ranné infekce a podtlaková terapie v chirurgii

Řešení a komplikace akutních stavů v hrudní chirurgii

Dutinová poranění v traumatologii

Trendy miniinvazivních postupů v chirurgii

Méně obvyklé případy v onkochirurgii

Chirurgie pánevního dna - věnováno vzpomínce na dr. Jiřího Korbičku

Varia, PhD studium

Všeobecné informace

Místo konání

Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 MikulovRegistrační poplatky

 

Lékaři

do 3. 10. 2022

Na místě

Člen ČCHS

Kč 2 450,- / EUR 98,-

Kč 2 850,-/ EUR 114,-

Nečlen

Kč 2 750,- / EUR 110,-

Kč 3 150,- / EUR 126,-

NLZP

do 3. 10. 2022

Na místě

  

Kč 1 950,- / EUR 78,-

Kč 2 350,- / EUR 94,-

V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, oběd na den 17. října 2022, společná večeře, občerstvení v průběhu akce, konferenční materiály a DPH.

STORNO PODMÍNKY
V případě storna Vaší účasti:
do 19. září 2022    bude registrační poplatek vrácen v plné výši              
                       od 19. září 2022    bude účtován stornovací poplatek ve výši 50% ze zaplacené částky
od 7. října 2022    se poplatek nevrací                                                     


Informace pro přednášející

Ukončení registrace k aktivní účasti (přihlášení přednášky, posteru)          10. 9. 2022
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději                             do 16. 9. 2022

Audiovizuální technika
•    Dataprojektor
•    notebook
•    Bezdrátová myš vč. laserpointu
•    Náhledový monitor
Audiovizuální techniku je možné vyzkoušet před zahájením konference nebo v průběhu přestávek.
Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.

E-postery

E-poster formát A0 prosíme zaslat ve formátu pdf na e-mailovou adresu a.martinek@symma.cz


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

16. října 2022    16.00 – 19.00 hod
17. října 2022      8.00 – 12.00 hod
18. října 2022      8.00 – 10.00 hod

Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Konferenční materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, konferenční set vč. odborného programu.


Oběd

Obědy formou jednotného menu se vydávají v hotelové jídelně ve III. patře hotelového komplexu dne 17. října 2022 od 11.30 do 13.30 hod.

Zájemce o bezmasou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám.

Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.


Společná večeře

Společná večeře formou rautu se koná dne 17. října 2022 od 19.30 hod.

Cena večeře je zahrnuta v registračním poplatku.

Akreditace

Konference bude zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků


Ubytování

Rezervační formulář prosíme zaslat na e-mailovou adresu a.muchova@symma.cz Žádost o rezervaci ubytování (pdf)

Žádost o rezervaci ubytování (rtf)

Partneři

Generální partner


Partneři


Vystavovatelé


Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno

Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz

Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz

Copyright © SYMMA spol. s r.o. 2018